Historie firmy AsisImport s.r.o.

budova

Firma Asisimport byla založena v roce 1991 a podniká v oboru nákup a prodej zboží. Vlastníkem firmy je fyzická osoba. Hlavní zaměření firmy byl zpočátku maloobchodní prodej. Postupem času jsme začali získávat dobré dodavatele i v zahraničí. To nám umožnilo postupně vybudovat síť odběratelů a začít provozovat velkoobchodní prodej.V roce 1997 nás zavedlo obchodování až do Číny, kde jsme navázali velmi dobré vztahy s majitelem továrny na výrobu zapalovačů. Získali jsme výhradní zastoupení pro Českou republiku a začali jsme dovážet jednorázové, plnící a stolní zapalovače. V krátké době se nám podařilo zaujmout významné postavení mezi dovozci zapalovačů na našem trhu. Naše hlavní snaha vždy byla a bude dovážet kvalitní zapalovače. Neustále narůstající dovozy firmy svědčí o tom, že jsme se vydali správným směrem. Zapalovače s logem AiT a DURA jsou již obecně známé a díky kvalitě také velmi žádané. V roce 2000 jsme začali dovážet také vteřinové lepidlo a zinkouhlíkové baterie. Ověřili jsme si dobrou prodejnost obou výrobků na našem trhu a proto jsme postupně rozšiřovali sortiment nejprve o zinko-chloridové a alkalické baterie a posléze i o baterie nabíjecí a nabíječky. Zároveň jsme rozšířili sortiment i o jednorázové dvoubřité holicí strojky a posléze o strojky s výměnnou hlavou. Toto zboží dovážíme pod značkou AiT.

100 2819Ale nic není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. V naší práci došlo k několika zlomovým okamžikům. Prvním z nich bylo zavedení antidumpingového cla na kamínkové zapalovače dovážené z Číny. Tím se tyto zapalovače rázem staly cenově nekonkurenceschopné a my jsme museli tuto situaci operativně řešit. Zaměřili jsme tedy pozornost výhradně na piezo-elektrické zapalovače a významnou měrou jsme rozšířili jejich sortiment, především co se týče dezénů. A měli jsme úspěch. Už první rok po zavedení tohoto opatření přinesl značný nárůst prodejů. Zákazníci si tyto zapalovače velmi oblíbili, a nejenom proto, že jim odpadá starost s výměnou kamínku. Další zlom přišel se vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 a s přijetím tzv. normy o dětské pojistce v loňském roce. Museli jsme se s našimi dodavateli dohodnout na změněných podmínkách a zajistit, aby zapalovače vyhovovaly evropské legislativě. Máme zajištěny certifikáty ohledně ISO 9994 a ČSN EN 13869, takže se naši zákazníci mohou plně spolehnout na námi poskytované záruky. S rozšířením sortimentu a zvyšováním obratu jsme se rozhodli, že se začneme zúčastňovat i veletrhů.

amper2008(1)Prvním počinem byla naše účast na veletrhu DEKORA 2003, kde jsme vystavovali zapalovače a deštníky jako doplňkový sortiment, a hned v následujícím roce mezinárodní veletrh AMPER 2004, na němž jsme se zaměřili především na baterie. Veletrhu Amper se zúčastňujeme pravidelně každý rok a velmi nám to pomáhá v naší práci. Jednak si přímo u spotřebitelů můžeme ověřit nakolik jsou naše výrobky známé a jak jsou s nimi spokojeni, a jednak zde můžeme navázat a také navazujeme nové obchodní i pracovní vztahy.

skladOd roku 2004 jsme postupně navázali spolupráci i se zahraničními odběrateli v Polsku a na Slovensku, což nám znovu umožnilo zvýšit obrat firmy. Na veletrhu Amper jsme navázali rovněž kontakt s elektrotechnickou faktultou ČVUT, která pro nás testovala např. naše baterie ve vztahu ke konkurenčním výrobkům. Dlužno dodat, že výsledek předčil naše očekávání. Dále jsme začali spolupracovat na testování výrobků i s některými českými zkušebními ústavy, zejména co se týče zapalovačů a nabíječek baterií. Na druhou stranu jsme upustili od spolupráce s grafickými studii, která pro nás dělala nové designy jak výrobků tak obalů, protože nám tato spolupráce nepřinášela kýžený efekt. Rozhodli jsme se jít cestou vlastních návrhů, což se nám vyplatilo, jelikož můžeme pružněji reagovat na požadavky spotřebitelů. Abychom udrželi kvalitu našich výrobků na požadované úrovni, museli jsme stabilizovat náš dodavatelský sektor. Podařilo se nám získat spolehlivé dodavatele v Číně, kde máme rovněž agenta, který je schopen provádět ještě před expedicí namátkové kontroly vyrobeného zboží. Rovněž tak provádíme namátkové kontroly např. baterií po dodání do našeho skladu na vlastním testovacím zařízení.

vzorkovnaS prudkým rozvojem firmy jsme se rozhodli provést i změnu její organizační struktury a od 1.1.2005 jsme ji transformovali do společnosti s ručením omezeným. Zároveň jsme se rozhodli vybudovat vlastní sklad s kancelářemi, protože prostory, které jsme měli v pronájmu, už nám nevyhovovaly jednak nedostatečnou kapacitou a jednak vybavením a špatným přístupem pro velké kamiony. Od 1.1.2008 tak nabízíme své služby v nové skladové hale s kancelářským zázemím v Úvalech u Prahy, což nám poskytuje dostatečný prostor i pro posílení personálních kapacit firmy. V posledních 2 letech jsme znovu rozšiřovali sortiment – nejprve o LED ruční svítilny, které měly u našich zákazníků velký úspěch, a které mohou posloužit jak pro příležitostné posvícení např. na zastávkový jízdní řád stejně jako pro dlouhodobé svícení např. při hlídkové službě bezpečnostních agentur. A jelikož je LED technologie velmi perspektivní z hlediska nízké spotřeby elektrické energie a konvenuje s úsilím EU o dosahování úspor v této oblasti, rozhodli jsme se vstoupit i do segmentu osvětlení průmyslových a kancelářských objektů.

ledA abychom dodali svým potenciálním zákazníkům důvěru v toto osvětlení, osadili jsme naše kanceláře i skladovou halu výhradně LED osvětlením. Dokonce jsme je použili i na venkovní (noční) osvětlení, což se velmi dobře osvědčilo. Naše nová provozovna tak slouží zároveň jako showroom, kde je možno vidět toto osvětlení v činnosti. LED osvětlení nabízíme výhradně na adrese www.ledpoint.cz.

Jelikož máme v současné době v Číně vytvořené dobré zázemí můžeme díky této spolupráci zajistit jakékoli zboží dle požadavků zákazníka.

100 2675 shop

Pokud máte pocit, že bychom Vám mohli být něčím užiteční, neváhejte nás kontaktovat.