Výpisy a rozvahy

Výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o registraci k dani, účetní rozvahy.